متن خبر

دو برنده جایزه 100 میلیون تومانی بیشتراکنش مشخص شدند

زمان درج: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ [۱۴:۳۶:۱۶] - زمان ويرايش: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ [۱۶:۰۱:۱۳] - بازديد: ۲,۶۷۳

قرعه‌کشی مرحله نخست جشنواره پایانه‌های فروش ایران کیش متصل به بانک تجارت با دو کمک‌هزینه یک میلیارد ریالی خرید خودرو، 50 جایزه 50 میلیون ریالی و 733 جایزه پنج میلیون ریالی برگزار شد.دراین مرحله از قرعه کشی روح اله غفاری قلعه نوئی و محمدرضا مددی برندگان 100میلیون تومانی جشنواره بیشتراکنش اعلام شدند.

در ادامه اسامی تمام برندگان نخستین مرحله جشنواره بیشتراکنش اعلام می شود.

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان جایزه کد شعبه استان
1 روح اله غفاري قلعه نوئي كمك هزينه يك ميليارد ريالي خريد خودرو 4840 خراسان رضوي
2 محمدرضا مددي كمك هزينه يك ميليارد ريالي خريد خودرو 97 تهران
3 روح اله پارسه نقدي 50 ميليون ريالي 7470 فارس
4 فاطمه جوانشير نقدي 50 ميليون ريالي 31190 گلستان
5 خالد احمدپور نقدي 50 ميليون ريالي 11230 کردستان
6 محمدباقر باقرپور نقدي 50 ميليون ريالي 29080 سمنان
7 علي جعفري نقدي 50 ميليون ريالي 11030 کردستان
8 ابراهيم سبزواري نقدي 50 ميليون ريالي 4765 خراسان جنوبي
9 محمدرضا يزداني اسفيدواجاني نقدي 50 ميليون ريالي 892 تهران
10 حانيه صائمي نقدي 50 ميليون ريالي 23070 هرمزگان
11 اسداله افتخاري جم نقدي 50 ميليون ريالي 5540 آذربايجان شرقي
12 مقصود جداري نقدي 50 ميليون ريالي 12470 آذربايجان غربي
13 محمود فتحي نقدي 50 ميليون ريالي 7560 فارس
14 مسعود شيرمحمدي نقدي 50 ميليون ريالي 17010 زنجان
15 جواد مرادي نقدي 50 ميليون ريالي 19170 ايلام
16 مهدي جوادي نقدي 50 ميليون ريالي 3540 تهران
17 جابر سوسرائي نقدي 50 ميليون ريالي 31190 گلستان
18 محمد هاشمي نقدي 50 ميليون ريالي 24400 همدان
19 داوود غفراني نقدي 50 ميليون ريالي 24210 همدان
20 مهدي جوكاني نقدي 50 ميليون ريالي 853 تهران
21 داود شيرازي نسب نقدي 50 ميليون ريالي 239 تهران
22 رضا رستمي نقدي 50 ميليون ريالي 7360 فارس
23 حميد سلطاني نژاد نقدي 50 ميليون ريالي 1058 هرمزگان
24 علي رضا قنبري بورخيلي نقدي 50 ميليون ريالي 9640 مازندران
25 موسي قنبري مزيدي نقدي 50 ميليون ريالي 57400 فارس
26 حسين كامكارماسوله نقدي 50 ميليون ريالي 480 البرز
27 مجيد تيموري نقدي 50 ميليون ريالي 20010 يزد
28 جواد خوشكباري ها نقدي 50 ميليون ريالي 21020 قزوين
29 رضا هرمزنژاد نقدي 50 ميليون ريالي 30010 کهگيلويه و بوير احمد
30 محمدرضا نخلي خسروشاهي نقدي 50 ميليون ريالي 5730 آذربايجان شرقي
31 مجيد رحيمي بندرآبادي نقدي 50 ميليون ريالي 20030 يزد
32 علي معصومي نژاد نقدي 50 ميليون ريالي 31170 گلستان
33 مسعود عباس پور نقدي 50 ميليون ريالي 22400 کرمان
34 رضا بابااحمدي نقدي 50 ميليون ريالي 26350 بوشهر
35 حسين ياراحمدي نقدي 50 ميليون ريالي 27180 لرستان
36 يحيي بنكداريان نقدي 50 ميليون ريالي 16 تهران
37 حميدرضا خرمي نقدي 50 ميليون ريالي 4570 خراسان جنوبي
38 امين كردي نقدي 50 ميليون ريالي 480 البرز
39 جمشيد سليماني نقدي 50 ميليون ريالي 756 تهران
40 حامد مال انديش قره آغاجي نقدي 50 ميليون ريالي 5110 آذربايجان شرقي
41 احمد شريفات نقدي 50 ميليون ريالي 10850 خوزستان
42 زهره خلفي نقدي 50 ميليون ريالي 60180 خوزستان
43 عادل رجب زاده نقدي 50 ميليون ريالي 22410 کرمان
44 يادگار سوري نقدي 50 ميليون ريالي 30150 کهگيلويه و بوير احمد
45 جعفر رضازاده نقدي 50 ميليون ريالي 2160 البرز
46 سيدمحمدرحيم انوشه نقدي 50 ميليون ريالي 7030 فارس
47 مراد ابوئي هنزائي نقدي 50 ميليون ريالي 20010 يزد
48 سالم كاظمي نقدي 50 ميليون ريالي 26160 بوشهر
49 حسين رشيديان دلفان نقدي 50 ميليون ريالي 6730 اصفهان
50 عبداله امامدادي نقدي 50 ميليون ريالي 23060 هرمزگان
51 روح  اله شفيعيان نقدي 50 ميليون ريالي 19000 ايلام
52 احمدرضا زاده نظري نقدي 50 ميليون ريالي 60100 خوزستان
53 علي اصغر روزافزون نقدي 5 ميليون ريالي 5790 آذربايجان شرقي
54 عبدالباقي صفرخاني نقدي 5 ميليون ريالي 5480 آذربايجان شرقي
55 نسرين برادرقازانچائي نقدي 5 ميليون ريالي 5210 آذربايجان شرقي
56 ابراهيم وفادارانباردان نقدي 5 ميليون ريالي 5620 آذربايجان شرقي
57 مجتبي نهرواني نقدي 5 ميليون ريالي 5400 آذربايجان شرقي
58 حسين مددي نقدي 5 ميليون ريالي 5110 آذربايجان شرقي
59 مرتضي وطن نقدي 5 ميليون ريالي 5460 آذربايجان شرقي
60 غلامرضا نوري مقدم نقدي 5 ميليون ريالي 5240 آذربايجان شرقي
61 محمدعلي حكيم زاده نقدي 5 ميليون ريالي 5210 آذربايجان شرقي
62 فرهاد گل زاده نقدي 5 ميليون ريالي 5110 آذربايجان شرقي
63 حسين زالي  قاضي  ولوئي نقدي 5 ميليون ريالي 5490 آذربايجان شرقي
64 مهدي محمودي نقدي 5 ميليون ريالي 5480 آذربايجان شرقي
65 احمد مرادپور نقدي 5 ميليون ريالي 5110 آذربايجان شرقي
66 بهمن خدارتي ديزجي نقدي 5 ميليون ريالي 5730 آذربايجان شرقي
67 محمد احمدوند نقدي 5 ميليون ريالي 5000 آذربايجان شرقي
68 سيدمحمد اسحقي سردرود نقدي 5 ميليون ريالي 5500 آذربايجان شرقي
69 علي اصغر عسگري نقدي 5 ميليون ريالي 5540 آذربايجان شرقي
70 مجيد محموديان نقدي 5 ميليون ريالي 5090 آذربايجان شرقي
71 رجب نوران تركمبوري نقدي 5 ميليون ريالي 5360 آذربايجان شرقي
72 اباذر عدلي لاله نقدي 5 ميليون ريالي 5680 آذربايجان شرقي
73 پژمان آسماني كلجاهي نقدي 5 ميليون ريالي 5070 آذربايجان شرقي
74 اميد وزيري فرد نقدي 5 ميليون ريالي 5110 آذربايجان شرقي
75 هادي صبوري قلعه نقدي 5 ميليون ريالي 5620 آذربايجان شرقي
76 مهدي رنجگرهلان نقدي 5 ميليون ريالي 5620 آذربايجان شرقي
77 امير غلامي اسنجان نقدي 5 ميليون ريالي 5680 آذربايجان شرقي
78 جمشيد تقي پور نقدي 5 ميليون ريالي 5470 آذربايجان شرقي
79 سهند تقي زاده قالي باف نقدي 5 ميليون ريالي 5210 آذربايجان شرقي
80 بهروز فرخي زيراسفي نقدي 5 ميليون ريالي 5380 آذربايجان شرقي
81 عطاءاله عباسي نقدي 5 ميليون ريالي 5490 آذربايجان شرقي
82 عزيز واثق قراملكي نقدي 5 ميليون ريالي 5100 آذربايجان شرقي
83 محمدصادق جميري نقدي 5 ميليون ريالي 5470 آذربايجان شرقي
84 وحيد نظري سردرود نقدي 5 ميليون ريالي 5500 آذربايجان شرقي
85 نادر موسوي ديزج نقدي 5 ميليون ريالي 5160 آذربايجان شرقي
86 علي رشيدي نوشهر نقدي 5 ميليون ريالي 5680 آذربايجان شرقي
87 علي اكبري پورديزج نقدي 5 ميليون ريالي 5710 آذربايجان شرقي
88 جواد هژبري نقدي 5 ميليون ريالي 5460 آذربايجان شرقي
89 فهيمه نورپورمختاري نقدي 5 ميليون ريالي 5690 آذربايجان شرقي
90 رضا ممقاني ملكي نقدي 5 ميليون ريالي 5600 آذربايجان شرقي
91 ولي عبدالهي نقدي 5 ميليون ريالي 5370 آذربايجان شرقي
92 علي شكري نقدي 5 ميليون ريالي 5510 آذربايجان شرقي
93 ابراهيم سالاري نقدي 5 ميليون ريالي 5290 آذربايجان شرقي
94 محمد نوري نقدي 5 ميليون ريالي 5680 آذربايجان شرقي
95 سياوش اكبري نقدي 5 ميليون ريالي 5490 آذربايجان شرقي
96 كاظم محمدزاده نقدي 5 ميليون ريالي 5600 آذربايجان شرقي
97 موسي حسامي نقدي 5 ميليون ريالي 12260 آذربايجان غربي
98 رحيم نوري حاجي پيرلو نقدي 5 ميليون ريالي 12050 آذربايجان غربي
99 ذبيح اله احمدي نقدي 5 ميليون ريالي 12260 آذربايجان غربي
100 محمد اسدي نقدي 5 ميليون ريالي 12270 آذربايجان غربي
101 لقمان مصطفي پور نقدي 5 ميليون ريالي 12560 آذربايجان غربي
102 رسول رسولي قزلباش نقدي 5 ميليون ريالي 12100 آذربايجان غربي
103 زهرا گوزل زاده نقدي 5 ميليون ريالي 12770 آذربايجان غربي
104 ناصر خسروي نقدي 5 ميليون ريالي 12260 آذربايجان غربي
105 علي صلاحي پشتگل نقدي 5 ميليون ريالي 12770 آذربايجان غربي
106 پروين كرامي ور نقدي 5 ميليون ريالي 12540 آذربايجان غربي
107 اعظم گنجعلي نقدي 5 ميليون ريالي 12110 آذربايجان غربي
108 ودود رهبر نقدي 5 ميليون ريالي 12040 آذربايجان غربي
109 عيسي پسنديده قره باغ نقدي 5 ميليون ريالي 12160 آذربايجان غربي
110 كريم آفرنكان نقدي 5 ميليون ريالي 12090 آذربايجان غربي
111 اكبر مستشاري نقدي 5 ميليون ريالي 12100 آذربايجان غربي
112 ياسر علي محمدي ايروانلو نقدي 5 ميليون ريالي 12120 آذربايجان غربي
113 سارا سالم خوئي نقدي 5 ميليون ريالي 12160 آذربايجان غربي
114 طاهر آرمند نقدي 5 ميليون ريالي 12560 آذربايجان غربي
115 سيدكامل هاشمي نقدي 5 ميليون ريالي 12130 آذربايجان غربي
116 صفر راداصل نقدي 5 ميليون ريالي 12520 آذربايجان غربي
117 مهدي عالي پور نقدي 5 ميليون ريالي 12120 آذربايجان غربي
118 مجيد تقي زاده نقدي 5 ميليون ريالي 12330 آذربايجان غربي
119 حسين اماني امامزاده نقدي 5 ميليون ريالي 12760 آذربايجان غربي
120 شهريار حاجي زاده نقدي 5 ميليون ريالي 12010 آذربايجان غربي
121 سيروس جوان بخت نقدي 5 ميليون ريالي 12020 آذربايجان غربي
122 اسلام آتشباركنگرلوئي نقدي 5 ميليون ريالي 12700 آذربايجان غربي
123 لقمان فرجي نقدي 5 ميليون ريالي 12130 آذربايجان غربي
124 ولي تامين قره باغ نقدي 5 ميليون ريالي 12140 آذربايجان غربي
125 طاهر مولودي  آذر نقدي 5 ميليون ريالي 12460 آذربايجان غربي
126 حمزه خليل زادشيطان آبادي نقدي 5 ميليون ريالي 12460 آذربايجان غربي
127 سنعان حاجي زاده نقدي 5 ميليون ريالي 12560 آذربايجان غربي
128 سيفعلي صادقي نقدي 5 ميليون ريالي 12150 آذربايجان غربي
129 توحيد عصمت زاده نقدي 5 ميليون ريالي 12460 آذربايجان غربي
130 آرش يوسف نژادقوشجي نقدي 5 ميليون ريالي 12040 آذربايجان غربي
131 احمد خاني باغ نقدي 5 ميليون ريالي 12130 آذربايجان غربي
132 عليرضا براتي نيا نقدي 5 ميليون ريالي 12040 آذربايجان غربي
133 امين مصطفائي نقدي 5 ميليون ريالي 12110 آذربايجان غربي
134 غلامعباس عباسلوي نقدي 5 ميليون ريالي 12620 آذربايجان غربي
135 اژدر جعفري نقدي 5 ميليون ريالي 12540 آذربايجان غربي
136 خسرو كرامت نقدي 5 ميليون ريالي 12670 آذربايجان غربي
137 مجيد ابراهيمي نقدي 5 ميليون ريالي 12120 آذربايجان غربي
138 جليل عليزاده نقدي 5 ميليون ريالي 12150 آذربايجان غربي
139 جواد اورجي خرمالو نقدي 5 ميليون ريالي 13190 اردبيل
140 فيروز زاردشت قوجه بيگلو نقدي 5 ميليون ريالي 13100 اردبيل
141 غلامرضا سرداري سيار نقدي 5 ميليون ريالي 13010 اردبيل
142 قاسم ايران زاده نقدي 5 ميليون ريالي 13070 اردبيل
143 هادي فرهومندطالش ميكائيل نقدي 5 ميليون ريالي 13340 اردبيل
144 حامد كريمي ننه كران نقدي 5 ميليون ريالي 13070 اردبيل
145 مظاهر ايمان پور نقدي 5 ميليون ريالي 13160 اردبيل
146 اكبر گلناري مرني نقدي 5 ميليون ريالي 13110 اردبيل
147 رضا ميرزائي تپه نقدي 5 ميليون ريالي 13170 اردبيل
148 سعيد معصومي سنجبدله نقدي 5 ميليون ريالي 13140 اردبيل
149 علي صفري نقدي 5 ميليون ريالي 13180 اردبيل
150 اكبر مختاري نقدي 5 ميليون ريالي 13030 اردبيل
151 حامد ندرتي نقدي 5 ميليون ريالي 13160 اردبيل
152 ميرابراهيم ميراحدي نقدي 5 ميليون ريالي 13060 اردبيل
153 لطفعلي پرتوي قراباغلو نقدي 5 ميليون ريالي 13160 اردبيل
154 ميثم خياطي نقدي 5 ميليون ريالي 13160 اردبيل
155 سيروس نوري صومعه نقدي 5 ميليون ريالي 13000 اردبيل
156 رحيم سيفي وجني نقدي 5 ميليون ريالي 13180 اردبيل
157 اميرحسين ثابتي نقدي 5 ميليون ريالي 16300 اصفهان
158 حسن اميني اسفيدواجاني نقدي 5 ميليون ريالي 6730 اصفهان
159 علي مشهدي نقدي 5 ميليون ريالي 6230 اصفهان
160 محمود فخري جوشقاني نقدي 5 ميليون ريالي 16250 اصفهان
161 عبدالرسول اسماعيلي نقدي 5 ميليون ريالي 6370 اصفهان
162 سيدمجتبي حسيني تبار نقدي 5 ميليون ريالي 6690 اصفهان
163 علي جلالي ورنامخواستي نقدي 5 ميليون ريالي 6450 اصفهان
164 حسين يعقوبي بيدگلي نقدي 5 ميليون ريالي 16070 اصفهان
165 سيدمحمدرضا لاجوردي نقدي 5 ميليون ريالي 16040 اصفهان
166 سيدحسن سجادي فيني نقدي 5 ميليون ريالي 16090 اصفهان
167 مسلم نصرالهي حيه نقدي 5 ميليون ريالي 16170 اصفهان
168 علي قيصري ملك آبادي نقدي 5 ميليون ريالي 6740 اصفهان
169 ناصر باقريه نقدي 5 ميليون ريالي 6330 اصفهان
170 عليرضا مومني دمنه نقدي 5 ميليون ريالي 6340 اصفهان
171 رمضانعلي فلاحي نقدي 5 ميليون ريالي 16320 اصفهان
172 سجاد كارگر نقدي 5 ميليون ريالي 16200 اصفهان
173 رسول زماني علويجه نقدي 5 ميليون ريالي 6110 اصفهان
174 سيداكبر مستوري نوش آبادي نقدي 5 ميليون ريالي 16050 اصفهان
175 حسن جواهري لعل نقدي 5 ميليون ريالي 16300 اصفهان
176 منصور محمدرضائي بيدگلي نقدي 5 ميليون ريالي 16070 اصفهان
177 حسين تخت رونده نقدي 5 ميليون ريالي 16000 اصفهان
178 سيدصالح كسائي نقدي 5 ميليون ريالي 6970 اصفهان
179 حسين اسمعيلي نقدي 5 ميليون ريالي 6020 اصفهان
180 شهاب الدين محمدي نقدي 5 ميليون ريالي 6370 اصفهان
181 عليرضا آقابابائي نقدي 5 ميليون ريالي 6060 اصفهان
182 مرتضي اكرمي آراني نقدي 5 ميليون ريالي 16080 اصفهان
183 محمدرضا عابديني اكارزواره نقدي 5 ميليون ريالي 16220 اصفهان
184 عبدالجواد پيرنجم الدين نقدي 5 ميليون ريالي 6930 اصفهان
185 محمد مددي نجف آبادي نقدي 5 ميليون ريالي 6370 اصفهان
186 حسين طاهرزاده اصفهاني نقدي 5 ميليون ريالي 6160 اصفهان
187 سيدمحمد لاجوردي نقدي 5 ميليون ريالي 16000 اصفهان
188 ويدا قويمي نقدي 5 ميليون ريالي 6930 اصفهان
189 عاطفه حسيني نقدي 5 ميليون ريالي 6160 اصفهان
190 افسانه مكارمي نقدي 5 ميليون ريالي 6710 اصفهان
191 رايموند هاكوپيان ميلاگردي نقدي 5 ميليون ريالي 56090 اصفهان
192 شهناز حيدري اوركاني نقدي 5 ميليون ريالي 6090 اصفهان
193 مريم سادات هاشمي مقدم نقدي 5 ميليون ريالي 6020 اصفهان
194 همايون ايرانپور نقدي 5 ميليون ريالي 6990 اصفهان
195 حسن چراغي نقدي 5 ميليون ريالي 6780 اصفهان
196 مجيد روشنگران نقدي 5 ميليون ريالي 6110 اصفهان
197 داريوش مهرفروزان نقدي 5 ميليون ريالي 6610 اصفهان
198 معصومه قراكزلو نقدي 5 ميليون ريالي 2300 البرز
199 سيدجعفر حسيني نقدي 5 ميليون ريالي 3590 البرز
200 هادي هاشمي نقدي 5 ميليون ريالي 2300 البرز
201 الناز حيدري نقدي 5 ميليون ريالي 2017 البرز
202 سيدآقا هاشمي بذل نقدي 5 ميليون ريالي 696 البرز
203 نادر زارعي نور نقدي 5 ميليون ريالي 483 البرز
204 سعيد خائف نقدي 5 ميليون ريالي 3400 البرز
205 داود خان پورامراله نقدي 5 ميليون ريالي 786 البرز
206 مهدي جعفري نقدي 5 ميليون ريالي 2017 البرز
207 اكبر صمدي آتباتان نقدي 5 ميليون ريالي 3400 البرز
208 مسعود قلندري نقدي 5 ميليون ريالي 758 البرز
209 ميرنادر موسوي نقدي 5 ميليون ريالي 760 البرز
210 محمدجواد كريمي نقدي 5 ميليون ريالي 696 البرز
211 ابوالفضل قدسي نقدي 5 ميليون ريالي 760 البرز
212 محمدحسين باقرلو نقدي 5 ميليون ريالي 3400 البرز
213 شهين ترابي نقدي 5 ميليون ريالي 3260 البرز
214 عباسقلي لنگري نقدي 5 ميليون ريالي 844 البرز
215 حامد رحيمي سريزدي نقدي 5 ميليون ريالي 694 البرز
216 سيدحسين حمزه نقدي 5 ميليون ريالي 786 البرز
217 سيدعلي موسوي آزاد نقدي 5 ميليون ريالي 2160 البرز
218 افشين جواهري نقدي 5 ميليون ريالي 3250 البرز
219 مهدي معدندار نقدي 5 ميليون ريالي 862 البرز
220 سكينه سوخته زاري نقدي 5 ميليون ريالي 19110 ايلام
221 علي نور حسيني راد نقدي 5 ميليون ريالي 19000 ايلام
222 قباد محمدي نقدي 5 ميليون ريالي 19060 ايلام
223 زيبا حيدري نقدي 5 ميليون ريالي 19110 ايلام
224 علي احمدي نقدي 5 ميليون ريالي 19120 ايلام
225 سيدمحمد عبداللهي نقدي 5 ميليون ريالي 19110 ايلام
226 صحبت آزادفر نقدي 5 ميليون ريالي 19020 ايلام
227 رضا افسرده نقدي 5 ميليون ريالي 19070 ايلام
228 يونس جعفريان زاده نقدي 5 ميليون ريالي 19000 ايلام
229 عباس دانياري نقدي 5 ميليون ريالي 19140 ايلام
230 مهدي داودي نقدي 5 ميليون ريالي 19170 ايلام
231 محمد كاكي نقدي 5 ميليون ريالي 19130 ايلام
232 عباداله چكامه نقدي 5 ميليون ريالي 19170 ايلام
233 احمد صيدي نقدي 5 ميليون ريالي 19220 ايلام
234 ايوب شيخي نقدي 5 ميليون ريالي 19130 ايلام
235 سيداحمد جعفري نقدي 5 ميليون ريالي 26010 بوشهر
236 عبدالرحيم آرين  پور نقدي 5 ميليون ريالي 26030 بوشهر
237 حسين انصاري پويا نقدي 5 ميليون ريالي 26000 بوشهر
238 رضا قاسمي نقدي 5 ميليون ريالي 26260 بوشهر
239 محمدحسن موسوي نقدي 5 ميليون ريالي 26030 بوشهر
240 عباس پاسالار نقدي 5 ميليون ريالي 26340 بوشهر
241 كريم بازرگان زاده نقدي 5 ميليون ريالي 26220 بوشهر
242 محمد صعودي نقدي 5 ميليون ريالي 26000 بوشهر
243 علي پسنده نقدي 5 ميليون ريالي 26110 بوشهر
244 روح الله رجائي نقدي 5 ميليون ريالي 26280 بوشهر
245 محسن حسين پور نقدي 5 ميليون ريالي 26160 بوشهر
246 عبدالحسن مرجانيان نقدي 5 ميليون ريالي 26010 بوشهر
247 روح  اله غلام  پور نقدي 5 ميليون ريالي 26350 بوشهر
248 غلامحسين نوروزپور نقدي 5 ميليون ريالي 26120 بوشهر
249 عبدالكريم برمكي نقدي 5 ميليون ريالي 26110 بوشهر
250 زهره ديلمي نقدي 5 ميليون ريالي 26110 بوشهر
251 عبدالحميد اميني نقدي 5 ميليون ريالي 26300 بوشهر
252 رضا قانع پور نقدي 5 ميليون ريالي 26010 بوشهر
253 خليل عمادي نقدي 5 ميليون ريالي 26190 بوشهر
254 حسين بهي  چغادكي نقدي 5 ميليون ريالي 26030 بوشهر
255 اسماعيل خسروپور نقدي 5 ميليون ريالي 26200 بوشهر
256 سميرا حاجي زاده نقدي 5 ميليون ريالي 26270 بوشهر
257 كامران كرم پور نقدي 5 ميليون ريالي 26340 بوشهر
258 سعيد مددي نقدي 5 ميليون ريالي 269 تهران
259 رضا خليفه لو نقدي 5 ميليون ريالي 2020 تهران
260 رضا قلعه نوئي نقدي 5 ميليون ريالي 1782 تهران
261 مهرداد جعفري آذين نقدي 5 ميليون ريالي 907 تهران
262 تقي ميرزائي نقدي 5 ميليون ريالي 617 تهران
263 بهروز جمالي كلكو نقدي 5 ميليون ريالي 692 تهران
264 اشگان بندي نقدي 5 ميليون ريالي 601 تهران
265 محمدرضا فتحي زاده نقدي 5 ميليون ريالي 617 تهران
266 فرزاد صوفيوند نقدي 5 ميليون ريالي 37 تهران
267 محمداسمعيل كاوه نقدي 5 ميليون ريالي 470 تهران
268 مجيد شايق پور نقدي 5 ميليون ريالي 82 تهران
269 سيداحمد حسيني چهارده نقدي 5 ميليون ريالي 931 تهران
270 ناصر هاشمي نقدي 5 ميليون ريالي 264 تهران
271 سيدجلال عمادي نيا نقدي 5 ميليون ريالي 82 تهران
272 نعمت صفوي نقدي 5 ميليون ريالي 3080 تهران
273 مهيار محمدي نقدي 5 ميليون ريالي 62 تهران
274 علي تشكيني نقدي 5 ميليون ريالي 692 تهران
275 صميد ملكي نقدي 5 ميليون ريالي 227 تهران
276 مهلا عفتي راد نقدي 5 ميليون ريالي 31 تهران
277 سعيد فتحي بيرانوند نقدي 5 ميليون ريالي 1465 تهران
278 امير حسيني نقدي 5 ميليون ريالي 294 تهران
279 مهرشاد موسوي نقدي 5 ميليون ريالي 34 تهران
280 محمدعلي مغانلو نقدي 5 ميليون ريالي 907 تهران
281 ابوالفضل فلاح نقدي 5 ميليون ريالي 931 تهران
282 سعيد مجاوري نقدي 5 ميليون ريالي 720 تهران
283 ابراهيم علي پوري نقدي 5 ميليون ريالي 141 تهران
284 محمد داودي نقدي 5 ميليون ريالي 361 تهران
285 اشرف آل ياسين نقدي 5 ميليون ريالي 3380 تهران
286 شهرام عبدالملكي نقدي 5 ميليون ريالي 3540 تهران
287 محمد فرهنگي كيا نقدي 5 ميليون ريالي 364 تهران
288 سيدنصرت احمدي نقدي 5 ميليون ريالي 3340 تهران
289 داود تاجيك نقدي 5 ميليون ريالي 611 تهران
290 مصطفي روشن نيا نقدي 5 ميليون ريالي 617 تهران
291 رحمت اله خدادادي نقدي 5 ميليون ريالي 220 تهران
292 عباس صالح عجمي ملك آبادي نقدي 5 ميليون ريالي 233 تهران
293 سيدعليرضا رضوي نژاد نقدي 5 ميليون ريالي 3340 تهران
294 حسن يوسفي نقدي 5 ميليون ريالي 1782 تهران
295 ميلاد سليماني خصال نقدي 5 ميليون ريالي 92 تهران
296 جابر برزگري نقدي 5 ميليون ريالي 907 تهران
297 سيدعباس اسحق حسيني نقدي 5 ميليون ريالي 365 تهران
298 علي روحي قرانقيه نقدي 5 ميليون ريالي 856 تهران
299 داريوش مقتدري اصفهاني نقدي 5 ميليون ريالي 60 تهران
300 مصطفي خسروي نقدي 5 ميليون ريالي 615 تهران
301 هادي رسائي نقدي 5 ميليون ريالي 907 تهران
302 مهدي ايراني پور نقدي 5 ميليون ريالي 856 تهران
303 علي محمدي راد نقدي 5 ميليون ريالي 385 تهران
304 عباسعلي رستمي كيا نقدي 5 ميليون ريالي 135 تهران
305 نقي غلامي نقدي 5 ميليون ريالي 754 تهران
306 مجيد يغمائي آشور نقدي 5 ميليون ريالي 286 تهران
307 زهرا كاظمي مهرآبادي نقدي 5 ميليون ريالي 3180 تهران
308 فرشاد نيكوئي نقدي 5 ميليون ريالي 3490 تهران
309 عليرضا پورجليلي ممقاني نقدي 5 ميليون ريالي 780 تهران
310 علي رضا علي پور نقدي 5 ميليون ريالي 294 تهران
311 سيدنيما مهربانيان نقدي 5 ميليون ريالي 95 تهران
312 احسان اميني نقدي 5 ميليون ريالي 907 تهران
313 حسن ناجي نقدي 5 ميليون ريالي 74 تهران
314 رضا افسري نقدي 5 ميليون ريالي 278 تهران
315 ميلاد محمدي ثمرين نقدي 5 ميليون ريالي 766 تهران
316 قاديربردي اونق نقدي 5 ميليون ريالي 756 تهران
317 مصطفي غلامزاده مدوار نقدي 5 ميليون ريالي 931 تهران
318 زهرا اميني نقدي 5 ميليون ريالي 286 تهران
319 صلاح الدين صمصامي نقدي 5 ميليون ريالي 766 تهران
320 مهدي خدابنده لو نقدي 5 ميليون ريالي 22 تهران
321 ميرقاسم موسوي نقدي 5 ميليون ريالي 2130 تهران
322 عباس آقائي پردستي نقدي 5 ميليون ريالي 149 تهران
323 جواد فهيمي   جن   قشلاقي نقدي 5 ميليون ريالي 62 تهران
324 رضا تكاب نقدي 5 ميليون ريالي 272 تهران
325 اصغر مهديخاني نقدي 5 ميليون ريالي 692 تهران
326 امير حبيبي نقدي 5 ميليون ريالي 778 تهران
327 شايان شفيعي مهريار نقدي 5 ميليون ريالي 24 تهران
328 نيما عابديني نقدي 5 ميليون ريالي 380 تهران
329 حميدرضا ابراهيمي نقدي 5 ميليون ريالي 2020 تهران
330 حسن امامي نقدي 5 ميليون ريالي 856 تهران
331 جعفر مددپور نقدي 5 ميليون ريالي 22 تهران
332 حسين تاجيك نقدي 5 ميليون ريالي 281 تهران
333 مجيد تاجيك نقدي 5 ميليون ريالي 611 تهران
334 رويا عبدالهي علي آباد نقدي 5 ميليون ريالي 28120 چهارمحال و بختياري
335 هوشنگ حمزهء نقدي 5 ميليون ريالي 28010 چهارمحال و بختياري
336 فيصل قاسمي ده چشمه نقدي 5 ميليون ريالي 28050 چهارمحال و بختياري
337 پيران حاجي پور نقدي 5 ميليون ريالي 28140 چهارمحال و بختياري
338 ايمان نجفيان دهكردي نقدي 5 ميليون ريالي 28020 چهارمحال و بختياري
339 سعيد كامكارهفشجاني نقدي 5 ميليون ريالي 28100 چهارمحال و بختياري
340 محمدرضا اكرمي فرد نقدي 5 ميليون ريالي 28060 چهارمحال و بختياري
341 قربانعلي رحيميان فرادنبه نقدي 5 ميليون ريالي 28030 چهارمحال و بختياري
342 رضا ص  ادقي گزل آباد نقدي 5 ميليون ريالي 4960 خراسان شمالي
343 ميثم مقيمي نقدي 5 ميليون ريالي 4870 خراسان شمالي
344 غلام آلخانيان نقدي 5 ميليون ريالي 4860 خراسان شمالي
345 غلامرضا انصاري مقدم شيروان نقدي 5 ميليون ريالي 4870 خراسان شمالي
346 علي رضا برزل آبادي مايوان نقدي 5 ميليون ريالي 4960 خراسان شمالي
347 ناصر راه چمندي نقدي 5 ميليون ريالي 4725 خراسان شمالي
348 امير حلوايي نقدي 5 ميليون ريالي 4065 خراسان رضوي
349 سيدمهدي شريفي حسيني نقدي 5 ميليون ريالي 4280 خراسان رضوي
350 محمدكاظم كاظمي چنبرغربال نقدي 5 ميليون ريالي 4090 خراسان رضوي
351 محمدباقر دولتي نقدي 5 ميليون ريالي 4315 خراسان رضوي
352 محمدتقي عرفاني سيار نقدي 5 ميليون ريالي 4150 خراسان رضوي
353 ميلاد كدخدا نقدي 5 ميليون ريالي 4130 خراسان رضوي
354 منصور همايوني تبريزي نقدي 5 ميليون ريالي 4290 خراسان رضوي
355 علي غلامي نقدي 5 ميليون ريالي 4800 خراسان رضوي
356 حسن برات زاده نقدي 5 ميليون ريالي 4550 خراسان رضوي
357 خليل اسمعيلي نقدي 5 ميليون ريالي 4800 خراسان رضوي
358 مهدي ترزفان نقدي 5 ميليون ريالي 4140 خراسان رضوي
359 مصطفي شجاعي سيوكي نقدي 5 ميليون ريالي 4195 خراسان رضوي
360 محمود نيازي نقدي 5 ميليون ريالي 54640 خراسان رضوي
361 سعيد حسين آبادي نقدي 5 ميليون ريالي 4540 خراسان رضوي
362 عاطفه آذري حصار نقدي 5 ميليون ريالي 4025 خراسان رضوي
363 نجمه بخشي زاده كشكوئي پور نقدي 5 ميليون ريالي 4090 خراسان رضوي
364 حميدرضا خزاعي نقدي 5 ميليون ريالي 4150 خراسان رضوي
365 هادي سيدحسيني نقدي 5 ميليون ريالي 4510 خراسان رضوي
366 حسين اميري نسب نقدي 5 ميليون ريالي 4605 خراسان رضوي
367 مرتضي حسين زاده نقدي 5 ميليون ريالي 4150 خراسان رضوي
368 امير خسروي نقدي 5 ميليون ريالي 4125 خراسان رضوي
369 الهه محمدزاده نقدي 5 ميليون ريالي 4000 خراسان رضوي
370 محمدحسين فيروزي نقدي 5 ميليون ريالي 4820 خراسان رضوي
371 علي اكبر نوري نژاد نقدي 5 ميليون ريالي 4715 خراسان رضوي
372 محمدعلي كيفي عنبران نقدي 5 ميليون ريالي 4000 خراسان رضوي
373 سعيد لطفي نقدي 5 ميليون ريالي 4625 خراسان رضوي
374 عبدالرضا اسماعيلي نقدي 5 ميليون ريالي 4245 خراسان رضوي
375 سيدمحمد فروهر نقدي 5 ميليون ريالي 4290 خراسان رضوي
376 ميلاد رنجبركوران تركيه نقدي 5 ميليون ريالي 4165 خراسان رضوي
377 آتوسا معروفي نقدي 5 ميليون ريالي 4385 خراسان رضوي
378 ناصر بيدخوري نقدي 5 ميليون ريالي 4580 خراسان رضوي
379 حسينعلي غزنوي نقدي 5 ميليون ريالي 4120 خراسان رضوي
380 ابوالفضل لگزيان نقدي 5 ميليون ريالي 4550 خراسان رضوي
381 رضا برجيان  طوسي نقدي 5 ميليون ريالي 4165 خراسان رضوي
382 حسين مشكاني نقدي 5 ميليون ريالي 4595 خراسان رضوي
383 عباس قايني طرقي نقدي 5 ميليون ريالي 4120 خراسان رضوي
384 ابوالحسن محمدابادي نقدي 5 ميليون ريالي 4520 خراسان رضوي
385 حسن زحمت كش نقدي 5 ميليون ريالي 4280 خراسان رضوي
386 علي اكبر فارسي نقدي 5 ميليون ريالي 54160 خراسان رضوي
387 محسن زينلي  آلي نقدي 5 ميليون ريالي 4445 خراسان رضوي
388 هوشنگ قنادزاده نقدي 5 ميليون ريالي 4320 خراسان رضوي
389 سيدمحمد حسيني فراش نقدي 5 ميليون ريالي 4040 خراسان رضوي
390 حسين شفائي نقدي 5 ميليون ريالي 4595 خراسان رضوي
391 حسن اسدي يوسف   آباد نقدي 5 ميليون ريالي 4190 خراسان رضوي
392 احمد رمضانيان نقدي 5 ميليون ريالي 4000 خراسان رضوي
393 اويس محزوني نقدي 5 ميليون ريالي 4880 خراسان رضوي
394 سعيد احمدزاده نقدي 5 ميليون ريالي 4520 خراسان رضوي
395 مرضيه لطفي چشمه ميرعلي نقدي 5 ميليون ريالي 4200 خراسان رضوي
396 عبدالمهدي طباطبائي نقدي 5 ميليون ريالي 4280 خراسان رضوي
397 محمد رحيمي نقدي 5 ميليون ريالي 4200 خراسان رضوي
398 سيدناصر حسيني نقدي 5 ميليون ريالي 4625 خراسان رضوي
399 راضيه صادقي نقدي 5 ميليون ريالي 4570 خراسان جنوبي
400 مصطفي يزدان  شناس نقدي 5 ميليون ريالي 4760 خراسان جنوبي
401 مهدي يوسفي نقدي 5 ميليون ريالي 4765 خراسان جنوبي
402 وحيد جاني نقدي 5 ميليون ريالي 4720 خراسان جنوبي
403 محمد تاشك نقدي 5 ميليون ريالي 4760 خراسان جنوبي
404 بهادر رضائي نقدي 5 ميليون ريالي 60190 خوزستان
405 شهناز علي بيگي بني نقدي 5 ميليون ريالي 10250 خوزستان
406 جمشيد خودسوز نقدي 5 ميليون ريالي 10670 خوزستان
407 محمد همتي پور نقدي 5 ميليون ريالي 10600 خوزستان
408 عبدالحسن حسيني راد نقدي 5 ميليون ريالي 10780 خوزستان
409 شيماء راضي پورسلطاني نقدي 5 ميليون ريالي 10390 خوزستان
410 عارف ديواني نقدي 5 ميليون ريالي 10460 خوزستان
411 الهام سبحاني نژاد نقدي 5 ميليون ريالي 10745 خوزستان
412 محمدرضا زادگان سرحاني نقدي 5 ميليون ريالي 10765 خوزستان
413 آزاده منجزي نقدي 5 ميليون ريالي 10640 خوزستان
414 بهنام چراغ زاده نقدي 5 ميليون ريالي 10760 خوزستان
415 وهاب نژادنصرالهي نقدي 5 ميليون ريالي 10760 خوزستان
416 محمد نيك پور نقدي 5 ميليون ريالي 10590 خوزستان
417 عسكر بوعذار نقدي 5 ميليون ريالي 10500 خوزستان
418 فاضل خالدي نقدي 5 ميليون ريالي 10880 خوزستان
419 ولي محمدي پور نقدي 5 ميليون ريالي 10940 خوزستان
420 زهرا البوغبيش نقدي 5 ميليون ريالي 10765 خوزستان
421 محمدجواد شايان پور نقدي 5 ميليون ريالي 10020 خوزستان
422 سيدعليرضا ميرعمادي نقدي 5 ميليون ريالي 10840 خوزستان
423 معصومه عبادي نقدي 5 ميليون ريالي 10780 خوزستان
424 منصور عفري نقدي 5 ميليون ريالي 10370 خوزستان
425 محمود روغني زاده نقدي 5 ميليون ريالي 10330 خوزستان
426 امين قپاني نقدي 5 ميليون ريالي 10570 خوزستان
427 سيدشريف حسيني نقدي 5 ميليون ريالي 10810 خوزستان
428 غلامرضا ستوده نقدي 5 ميليون ريالي 10840 خوزستان
429 حسن فرداسماعيلي نقدي 5 ميليون ريالي 10745 خوزستان
430 مهدي اكبري نقدي 5 ميليون ريالي 10640 خوزستان
431 رويا بگلو نقدي 5 ميليون ريالي 10680 خوزستان
432 سعيد حمودي نقدي 5 ميليون ريالي 10840 خوزستان
433 فرزاد قاسمي نژاد نقدي 5 ميليون ريالي 10420 خوزستان
434 عليرضا معتمدنيا نقدي 5 ميليون ريالي 10745 خوزستان
435 جاسم چناني نقدي 5 ميليون ريالي 10745 خوزستان
436 مريم صادقي مقدم نقدي 5 ميليون ريالي 10840 خوزستان
437 سيف الله مختارپورچهاربري نقدي 5 ميليون ريالي 60070 خوزستان
438 فرشاد كريمي نقدي 5 ميليون ريالي 10740 خوزستان
439 صيدجواد بهرامي مقدم نقدي 5 ميليون ريالي 10475 خوزستان
440 سعيد سياحي نقدي 5 ميليون ريالي 10475 خوزستان
441 فواد عسكري نقدي 5 ميليون ريالي 10900 خوزستان
442 سياوش كياني نقدي 5 ميليون ريالي 10950 خوزستان
443 رضا مظفري قلي بيگلر نقدي 5 ميليون ريالي 10250 خوزستان
444 عبدالامير جعفري ساماني نقدي 5 ميليون ريالي 10430 خوزستان
445 سيدعبدالحميد تقوي نژاد نقدي 5 ميليون ريالي 10370 خوزستان
446 نظر زماني راد نقدي 5 ميليون ريالي 60070 خوزستان
447 حميد مسجدي زاده نقدي 5 ميليون ريالي 10200 خوزستان
448 حسين براتي سده نقدي 5 ميليون ريالي 10840 خوزستان
449 حسين مقدم نقدي 5 ميليون ريالي 17080 زنجان
450 مهدي رضائي نقدي 5 ميليون ريالي 17190 زنجان
451 سيداحمد موسوي نقدي 5 ميليون ريالي 17020 زنجان
452 علي ندائي نقدي 5 ميليون ريالي 17160 زنجان
453 ابراهيم كشكر نقدي 5 ميليون ريالي 17270 زنجان
454 مجتبي احمدي نقدي 5 ميليون ريالي 17180 زنجان
455 محمد بنيادي نقدي 5 ميليون ريالي 17180 زنجان
456 مسعود داعي زنجاني نقدي 5 ميليون ريالي 17070 زنجان
457 مجتبي اسكندريان نقدي 5 ميليون ريالي 17080 زنجان
458 مهدي محمدي نقدي 5 ميليون ريالي 17180 زنجان
459 وحيد حسين زاده صحافي نقدي 5 ميليون ريالي 17070 زنجان
460 يوسف قهاري نقدي 5 ميليون ريالي 17180 زنجان
461 اكبر حسني نقدي 5 ميليون ريالي 17090 زنجان
462 حسين سلطانعلي نقدي 5 ميليون ريالي 29260 سمنان
463 حسنعلي عجم نقدي 5 ميليون ريالي 29150 سمنان
464 فاطمه مشيري نقدي 5 ميليون ريالي 29320 سمنان
465 فاطمه صغري اصغري نقدي 5 ميليون ريالي 29080 سمنان
466 اكبر نوش آفرين نقدي 5 ميليون ريالي 29120 سمنان
467 سيدحسين عزيزي صالح آبادوئي نقدي 5 ميليون ريالي 29100 سمنان
468 زهرا بني هاشمي نقدي 5 ميليون ريالي 29010 سمنان
469 علي نادري نقدي 5 ميليون ريالي 29080 سمنان
470 مرتضي احمدي نقدي 5 ميليون ريالي 29280 سمنان
471 مرتضي بوستان نقدي 5 ميليون ريالي 29030 سمنان
472 حميد يحيائي نقدي 5 ميليون ريالي 29170 سمنان
473 ابوالقاسم حسنيان نقدي 5 ميليون ريالي 29170 سمنان
474 مسلم ايرندگاني نقدي 5 ميليون ريالي 25440 سيستان و بلوچستان
475 جاسم دهقاني نقدي 5 ميليون ريالي 25260 سيستان و بلوچستان
476 حامد سنچولي نقدي 5 ميليون ريالي 25490 سيستان و بلوچستان
477 كريم بخش بي جارزهي نقدي 5 ميليون ريالي 25500 سيستان و بلوچستان
478 محمدعمر عيدوزهي نقدي 5 ميليون ريالي 25330 سيستان و بلوچستان
479 فاطمه حسن زهي نقدي 5 ميليون ريالي 25010 سيستان و بلوچستان
480 علي اربابي نقدي 5 ميليون ريالي 25210 سيستان و بلوچستان
481 محمدرحيم حملي نقدي 5 ميليون ريالي 25510 سيستان و بلوچستان
482 حميد درنه گرگيچ نقدي 5 ميليون ريالي 25220 سيستان و بلوچستان
483 ناصر غفران مرشد نقدي 5 ميليون ريالي 25220 سيستان و بلوچستان
484 كامران كردي تمنداني نقدي 5 ميليون ريالي 25330 سيستان و بلوچستان
485 محمدرضا براهوئي نقدي 5 ميليون ريالي 25130 سيستان و بلوچستان
486 محمد شباني كلاته نو نقدي 5 ميليون ريالي 25200 سيستان و بلوچستان
487 اميد ناروئي نقدي 5 ميليون ريالي 25230 سيستان و بلوچستان
488 ايمان سروري نقدي 5 ميليون ريالي 25310 سيستان و بلوچستان
489 بهرام سرگزي نقدي 5 ميليون ريالي 25040 سيستان و بلوچستان
490 فاطمه كردي كوشه نقدي 5 ميليون ريالي 25330 سيستان و بلوچستان
491 عبدالعزيز سيدزاده نقدي 5 ميليون ريالي 25490 سيستان و بلوچستان
492 عيسي بلوچي نقدي 5 ميليون ريالي 25440 سيستان و بلوچستان
493 محمد قورزائي نقدي 5 ميليون ريالي 25310 سيستان و بلوچستان
494 مينا زارع نقدي 5 ميليون ريالي 7110 فارس
495 هادي روستائي نقدي 5 ميليون ريالي 57270 فارس
496 شيوا قاسمي فيروزآبادي نقدي 5 ميليون ريالي 57180 فارس
497 محمدصادق زارع نقدي 5 ميليون ريالي 7840 فارس
498 محسن سفيدفرد نقدي 5 ميليون ريالي 7490 فارس
499 عزيز پورشمسي نقدي 5 ميليون ريالي 7420 فارس
500 قدرت محجوب نقدي 5 ميليون ريالي 7000 فارس
501 زينب سجاديان نقدي 5 ميليون ريالي 7140 فارس
502 شمشاد بداغي بهلولي نقدي 5 ميليون ريالي 7950 فارس
503 پوريا قسامي نقدي 5 ميليون ريالي 7830 فارس
504 علي حاتمي آبادشاپوري نقدي 5 ميليون ريالي 7740 فارس
505 جعفر نوبخت نقدي 5 ميليون ريالي 57120 فارس
506 محمدحسين زارعي نقدي 5 ميليون ريالي 7680 فارس
507 احمد پژمانيان نقدي 5 ميليون ريالي 7820 فارس
508 جعفر انصاري جابري نقدي 5 ميليون ريالي 7680 فارس
509 طاهره دلپذير نقدي 5 ميليون ريالي 57180 فارس
510 هوشنگ نوربخش نقدي 5 ميليون ريالي 7100 فارس
511 حميدرضا رستگاري نقدي 5 ميليون ريالي 7560 فارس
512 اسماعيل نادري نقدي 5 ميليون ريالي 7820 فارس
513 سعيد شاه چراغي نقدي 5 ميليون ريالي 7070 فارس
514 محمد دانش ظفر نقدي 5 ميليون ريالي 7110 فارس
515 فرهاد شعباني خواه نقدي 5 ميليون ريالي 7170 فارس
516 محمدجواد بزمي نقدي 5 ميليون ريالي 7240 فارس
517 محمد حسن زاده نقدي 5 ميليون ريالي 7230 فارس
518 اميرعباس حقوقي نقدي 5 ميليون ريالي 7090 فارس
519 افسانه كريمي نقدي 5 ميليون ريالي 7510 فارس
520 محسن انصاري نقدي 5 ميليون ريالي 57010 فارس
521 رويا عدالت نقدي 5 ميليون ريالي 57180 فارس
522 سيدضياء زارعي نقدي 5 ميليون ريالي 7680 فارس
523 اصغر كريميان كاكلكي نقدي 5 ميليون ريالي 7000 فارس
524 ياسر راست پور نقدي 5 ميليون ريالي 7330 فارس
525 مرتضي الهي نقدي 5 ميليون ريالي 57290 فارس
526 خديجه حاجي آقاعلي پور نقدي 5 ميليون ريالي 7790 فارس
527 كيامرث چراغي نقدي 5 ميليون ريالي 7560 فارس
528 رحيم فلاحتي نقدي 5 ميليون ريالي 7100 فارس
529 اميدعلي عزيزي نقدي 5 ميليون ريالي 7070 فارس
530 محمد هرمي نقدي 5 ميليون ريالي 7430 فارس
531 عبداله قاسمي شبانكاره نقدي 5 ميليون ريالي 7610 فارس
532 مهدي باصري نقدي 5 ميليون ريالي 57320 فارس
533 رسول صفري نقدي 5 ميليون ريالي 7270 فارس
534 سيدهادي كوشكي جهرمي نقدي 5 ميليون ريالي 7490 فارس
535 قاسم كاظمي نقدي 5 ميليون ريالي 21360 قزوين
536 حسين صفري نقدي 5 ميليون ريالي 21060 قزوين
537 مصطفي رمضاني نقدي 5 ميليون ريالي 21000 قزوين
538 حميدرضا گارسچي نقدي 5 ميليون ريالي 21020 قزوين
539 سعيد آتشگران نقدي 5 ميليون ريالي 21360 قزوين
540 علي محمدي نقدي 5 ميليون ريالي 21260 قزوين
541 ابوالفضل محمدي فر نقدي 5 ميليون ريالي 21020 قزوين
542 حجت اله كرمي نقدي 5 ميليون ريالي 21020 قزوين
543 مصطفي گروسي نقدي 5 ميليون ريالي 21050 قزوين
544 مهدي جباري نقدي 5 ميليون ريالي 21000 قزوين
545 مصطفي صالحي نقدي 5 ميليون ريالي 21340 قزوين
546 علي زين آبادي نقدي 5 ميليون ريالي 21260 قزوين
547 ناصر ضرغامي فرد نقدي 5 ميليون ريالي 21240 قزوين
548 مهدي علي مرداني نقدي 5 ميليون ريالي 15000 قم
549 محمد شاهي گويداش نقدي 5 ميليون ريالي 15160 قم
550 علي صالحي   دانا نقدي 5 ميليون ريالي 15180 قم
551 علي موسوي ثابت نقدي 5 ميليون ريالي 15260 قم
552 مهدي مطيع نقدي 5 ميليون ريالي 15070 قم
553 محسن كوهي كار نقدي 5 ميليون ريالي 15180 قم
554 سيدمهدي محسني موحد نقدي 5 ميليون ريالي 15260 قم
555 حسين حضرتي عيني نقدي 5 ميليون ريالي 15210 قم
556 مهري نوري خضرآباد نقدي 5 ميليون ريالي 15250 قم
557 علي رضا عبادي زاده نقدي 5 ميليون ريالي 15160 قم
558 عليرضا قرباني شكوه نقدي 5 ميليون ريالي 15290 قم
559 محمد خلج زاده نقدي 5 ميليون ريالي 15150 قم
560 مصطفي غفاري نقدي 5 ميليون ريالي 15170 قم
561 علي آقازاده نقدي 5 ميليون ريالي 15120 قم
562 ابوالفضل رضاقلي بيگي نقدي 5 ميليون ريالي 15120 قم
563 علي بهرامي نقدي 5 ميليون ريالي 11210 کردستان
564 واحد سعيدي نقدي 5 ميليون ريالي 11370 کردستان
565 هوشنگ امجدي نقدي 5 ميليون ريالي 11300 کردستان
566 آرمين پروري نقدي 5 ميليون ريالي 11110 کردستان
567 خالد ميرزائي نقدي 5 ميليون ريالي 11360 کردستان
568 همايون سعيدي نقدي 5 ميليون ريالي 11110 کردستان
569 كريم حمزه نقدي 5 ميليون ريالي 11370 کردستان
570 سيدمالك ولايتي نقدي 5 ميليون ريالي 11170 کردستان
571 دارا رستمي نقدي 5 ميليون ريالي 11270 کردستان
572 ابراهيم ديودار نقدي 5 ميليون ريالي 11260 کردستان
573 سامان احمدي نقدي 5 ميليون ريالي 11270 کردستان
574 عبداله حسن زاده نقدي 5 ميليون ريالي 11320 کردستان
575 مهدي كريمي نقدي 5 ميليون ريالي 11320 کردستان
576 آرمان محمدي نقدي 5 ميليون ريالي 11080 کردستان
577 اعظم بهرام زاده نقدي 5 ميليون ريالي 11180 کردستان
578 علي ميمنت آبادي نقدي 5 ميليون ريالي 11280 کردستان
579 كريم خاكي نقدي 5 ميليون ريالي 11320 کردستان
580 لقمان دارپرنيان نقدي 5 ميليون ريالي 11080 کردستان
581 شاهو محمدي نقدي 5 ميليون ريالي 11360 کردستان
582 رامين غلام  نژاد نقدي 5 ميليون ريالي 11220 کردستان
583 سيروس قلعه نقدي 5 ميليون ريالي 11210 کردستان
584 حامد كردستاني نقدي 5 ميليون ريالي 22020 کرمان
585 مريم قريه ميرزائي نقدي 5 ميليون ريالي 22090 کرمان
586 عليرضا زحمت كش نقدي 5 ميليون ريالي 22000 کرمان
587 سيروس دانشي كهن نقدي 5 ميليون ريالي 22700 کرمان
588 محسن سالاري نقدي 5 ميليون ريالي 22310 کرمان
589 جعفر آزادي پور نقدي 5 ميليون ريالي 22310 کرمان
590 زهرا هابيلي نقدي 5 ميليون ريالي 22490 کرمان
591 احمد شول نقدي 5 ميليون ريالي 22340 کرمان
592 عباس جزيني زاده نقدي 5 ميليون ريالي 22490 کرمان
593 مهدي مهراب پور نقدي 5 ميليون ريالي 22000 کرمان
594 محمدحسين حمزه نژادطوطيه نقدي 5 ميليون ريالي 22380 کرمان
595 مهدي دلاوري پاريزي نقدي 5 ميليون ريالي 22340 کرمان
596 وحيد بني ابراهيمي كركي نقدي 5 ميليون ريالي 22500 کرمان
597 محسن محيط كرماني نقدي 5 ميليون ريالي 22130 کرمان
598 حميد شهدادنژاد نقدي 5 ميليون ريالي 22370 کرمان
599 محمدحسن عسكري راوري نقدي 5 ميليون ريالي 22420 کرمان
600 يدالله دانش يار نقدي 5 ميليون ريالي 22490 کرمان
601 مرتضي حيدرآبادي نقدي 5 ميليون ريالي 22310 کرمان
602 محمدتقي رضائي نقدي 5 ميليون ريالي 18370 کرمانشاه
603 نامق سعيدي نقدي 5 ميليون ريالي 18470 کرمانشاه
604 احمد ويسي نژاد نقدي 5 ميليون ريالي 18350 کرمانشاه
605 سيفور رحماني نقدي 5 ميليون ريالي 18350 کرمانشاه
606 وحيد اردلاني باتماني نقدي 5 ميليون ريالي 18790 کرمانشاه
607 ولي اله كنجوري هرسيني نقدي 5 ميليون ريالي 18280 کرمانشاه
608 محمدصالح رستمي نقدي 5 ميليون ريالي 18350 کرمانشاه
609 عليرضا حسين زاده نقدي 5 ميليون ريالي 18390 کرمانشاه
610 زهرا ميربيگي نقدي 5 ميليون ريالي 18040 کرمانشاه
611 محسن وثوقي نظر نقدي 5 ميليون ريالي 18790 کرمانشاه
612 سعيد محبي حسن آبادي نقدي 5 ميليون ريالي 18550 کرمانشاه
613 امير رضائي بيستوني نقدي 5 ميليون ريالي 18240 کرمانشاه
614 ابراهيم صبوري نقدي 5 ميليون ريالي 18240 کرمانشاه
615 تامينه آزادي قره ولي نقدي 5 ميليون ريالي 18390 کرمانشاه
616 سياوخش كرمي نقدي 5 ميليون ريالي 18440 کرمانشاه
617 فرزاد شيخ محمدي نقدي 5 ميليون ريالي 18410 کرمانشاه
618 علي مرادي نقدي 5 ميليون ريالي 18550 کرمانشاه
619 شهاب صفري نوروزآبادي نقدي 5 ميليون ريالي 18560 کرمانشاه
620 مجيد زراعت فر نقدي 5 ميليون ريالي 18510 کرمانشاه
621 حسينعلي فعلي نقدي 5 ميليون ريالي 18140 کرمانشاه
622 ياور عبدي نقدي 5 ميليون ريالي 18470 کرمانشاه
623 عزت اله قادري سنجابي نقدي 5 ميليون ريالي 18550 کرمانشاه
624 مريم اسكندري نقدي 5 ميليون ريالي 18370 کرمانشاه
625 ياسر محمدي گوهرگان نقدي 5 ميليون ريالي 30060 کهگيلويه و بوير احمد
626 امين نادري نقدي 5 ميليون ريالي 30060 کهگيلويه و بوير احمد
627 بهنام لطفي قلعه خليلي نقدي 5 ميليون ريالي 30160 کهگيلويه و بوير احمد
628 سامر محرابي نقدي 5 ميليون ريالي 30010 کهگيلويه و بوير احمد
629 زينب رضائي نقدي 5 ميليون ريالي 30060 کهگيلويه و بوير احمد
630 مصطفي نظري زاده نقدي 5 ميليون ريالي 30020 کهگيلويه و بوير احمد
631 علي حسيني نقدي 5 ميليون ريالي 30060 کهگيلويه و بوير احمد
632 سيدماجد موسوي نقدي 5 ميليون ريالي 30010 کهگيلويه و بوير احمد
633 عليرضا عرب طاهري نقدي 5 ميليون ريالي 31250 گلستان
634 بي بي سعيده آقي نقدي 5 ميليون ريالي 31160 گلستان
635 سهراب ئيسي نقدي 5 ميليون ريالي 31230 گلستان
636 اميرعلي بذرافشان نقدي 5 ميليون ريالي 31170 گلستان
637 محمد متعجب شيره جيني نقدي 5 ميليون ريالي 31370 گلستان
638 نصرت الله صاحبدل نقدي 5 ميليون ريالي 31000 گلستان
639 محسن سنچولي نقدي 5 ميليون ريالي 31310 گلستان
640 حسن خيرآبادي نقدي 5 ميليون ريالي 31260 گلستان
641 ابراهيم بي نظيرقراماخر نقدي 5 ميليون ريالي 31160 گلستان
642 سيدآرش خاندوزي نقدي 5 ميليون ريالي 31010 گلستان
643 رضا يوسفي نقدي 5 ميليون ريالي 31260 گلستان
644 حميدرضا علي زاده اردبيلي نقدي 5 ميليون ريالي 31170 گلستان
645 نورالله يقمائي نقدي 5 ميليون ريالي 31120 گلستان
646 سيدابراهيم حسيني نقدي 5 ميليون ريالي 31220 گلستان
647 وحيد آذرنوا نقدي 5 ميليون ريالي 8010 گيلان
648 اميرحسين يوسفي نژادرودسري نقدي 5 ميليون ريالي 8370 گيلان
649 محمدكاظم عوض نياي لفمجاني نقدي 5 ميليون ريالي 8170 گيلان
650 فريدون طهماسبي رهبر نقدي 5 ميليون ريالي 8240 گيلان
651 مهدي شوكتي چوبر نقدي 5 ميليون ريالي 8550 گيلان
652 محمد كريمي لالمي نقدي 5 ميليون ريالي 8050 گيلان
653 حسينعلي ميرزازاده نقدي 5 ميليون ريالي 8280 گيلان
654 محمدرضا كيامحمدي نقدي 5 ميليون ريالي 8650 گيلان
655 صغري محمدي آذرزنگير نقدي 5 ميليون ريالي 8600 گيلان
656 داود جزوائي نقدي 5 ميليون ريالي 8290 گيلان
657 مريم گلرنگ مباركي نقدي 5 ميليون ريالي 8050 گيلان
658 ميلاد پورمحمدعليزاده بركاده نقدي 5 ميليون ريالي 8130 گيلان
659 وحيد محمودپور نقدي 5 ميليون ريالي 8340 گيلان
660 عليرضا ابراهيمي نقدي 5 ميليون ريالي 8420 گيلان
661 فردين اميري نژادكاربندي نقدي 5 ميليون ريالي 8540 گيلان
662 فريبا شعباني ماسوله نقدي 5 ميليون ريالي 8080 گيلان
663 مرتضي وطن پرست نقدي 5 ميليون ريالي 8310 گيلان
664 سيدعلي ميرنوري درگاهي نقدي 5 ميليون ريالي 8240 گيلان
665 احمد پوررمضاني نقدي 5 ميليون ريالي 8550 گيلان
666 عابدين فلاح نقدي 5 ميليون ريالي 8030 گيلان
667 آرش خرم دل كاساني نقدي 5 ميليون ريالي 8030 گيلان
668 محمد نورافكن نقدي 5 ميليون ريالي 8560 گيلان
669 فريبرز نجفي نقدي 5 ميليون ريالي 8540 گيلان
670 رامين محمودي بيجاربنه نقدي 5 ميليون ريالي 8130 گيلان
671 شكوفه پريوش سياه اسطلخي نقدي 5 ميليون ريالي 8570 گيلان
672 حسن شيرين گو نقدي 5 ميليون ريالي 8140 گيلان
673 احسان ابراهيمي نقدي 5 ميليون ريالي 27050 لرستان
674 كامران آستركي نقدي 5 ميليون ريالي 27020 لرستان
675 حسين گودرزي نقدي 5 ميليون ريالي 27100 لرستان
676 اميد بهرامي فرد نقدي 5 ميليون ريالي 27210 لرستان
677 اميدعلي آريا نقدي 5 ميليون ريالي 27140 لرستان
678 سعيد نظري نقدي 5 ميليون ريالي 27230 لرستان
679 غلامرضا شكيبائي نقدي 5 ميليون ريالي 27280 لرستان
680 علي قنبري ماسي مرده نقدي 5 ميليون ريالي 27230 لرستان
681 محمد كريميان نقدي 5 ميليون ريالي 27280 لرستان
682 حميدرضا سالاروند نقدي 5 ميليون ريالي 27190 لرستان
683 بهروز فرهاديان نقدي 5 ميليون ريالي 27000 لرستان
684 رضا سيف نقدي 5 ميليون ريالي 27100 لرستان
685 منيژه نوروزي كمره نقدي 5 ميليون ريالي 27250 لرستان
686 علي ملكي نقدي 5 ميليون ريالي 27000 لرستان
687 مجتبي گودرزي نقدي 5 ميليون ريالي 27140 لرستان
688 نصرت اله آذرياني نقدي 5 ميليون ريالي 27250 لرستان
689 عبدل محمد باراني بيرانوند نقدي 5 ميليون ريالي 27280 لرستان
690 اكرم اسلامي نقدي 5 ميليون ريالي 27230 لرستان
691 ابراهيم بينائي نقدي 5 ميليون ريالي 9880 مازندران
692 احمد شهبازي  فيروز نقدي 5 ميليون ريالي 9010 مازندران
693 جواد شريفي نقدي 5 ميليون ريالي 9600 مازندران
694 رضا كبريائي نقدي 5 ميليون ريالي 9085 مازندران
695 عباس حسين پور نقدي 5 ميليون ريالي 9150 مازندران
696 مهدي صادقي نقدي 5 ميليون ريالي 9190 مازندران
697 آمنه عابدپور نقدي 5 ميليون ريالي 9550 مازندران
698 تقي صحرائي رستمي نقدي 5 ميليون ريالي 9360 مازندران
699 حاج علي جعفرصالحي نقدي 5 ميليون ريالي 9770 مازندران
700 مجتبي شاكري نقدي 5 ميليون ريالي 9060 مازندران
701 حسينعلي نجفي تيرتاشي نقدي 5 ميليون ريالي 9340 مازندران
702 حسين سلطاني نقدي 5 ميليون ريالي 9780 مازندران
703 اصغر اصغرپوركلائي نقدي 5 ميليون ريالي 9280 مازندران
704 محمدرضا جلالي فر نقدي 5 ميليون ريالي 9310 مازندران
705 سيدجعفر هاشمي نقدي 5 ميليون ريالي 9570 مازندران
706 مصطفي احساني كناري نقدي 5 ميليون ريالي 9500 مازندران
707 مهدي گليج نقدي 5 ميليون ريالي 9770 مازندران
708 محمد شعباني ديوكلائي نقدي 5 ميليون ريالي 9210 مازندران
709 رضا رضائي نقدي 5 ميليون ريالي 9170 مازندران
710 عليرضا يوسفي امشي نقدي 5 ميليون ريالي 9085 مازندران
711 علي محمد بروجردي نقدي 5 ميليون ريالي 9420 مازندران
712 محمدحسين نعمتي نقدي 5 ميليون ريالي 9590 مازندران
713 سعيد شمسي نقدي 5 ميليون ريالي 9490 مازندران
714 كريم زارع پورشوپ نقدي 5 ميليون ريالي 9320 مازندران
715 سيده ربابه شمشيري نياطبري نقدي 5 ميليون ريالي 9260 مازندران
716 حسين مظاهريان نقدي 5 ميليون ريالي 9190 مازندران
717 سينا درويشي نقدي 5 ميليون ريالي 9090 مازندران
718 سيدحسين محمدنژاد نقدي 5 ميليون ريالي 9050 مازندران
719 علي سينه سپهر نقدي 5 ميليون ريالي 9350 مازندران
720 حسن خدائي نقدي 5 ميليون ريالي 9130 مازندران
721 مهدي ثاني خاني نقدي 5 ميليون ريالي 14170 مرکزي
722 امين جعفري قمي نقدي 5 ميليون ريالي 14200 مرکزي
723 ابوالفضل نبئي نقدي 5 ميليون ريالي 14090 مرکزي
724 عليرضا صاحب نقدي 5 ميليون ريالي 14180 مرکزي
725 ليلا عيسوند نقدي 5 ميليون ريالي 14230 مرکزي
726 اميدعلي شاه منصوري نقدي 5 ميليون ريالي 14230 مرکزي
727 مسلم ملكي نقدي 5 ميليون ريالي 14230 مرکزي
728 محمدجواد فخرالاسلام نقدي 5 ميليون ريالي 14100 مرکزي
729 صغرا بابائي نقدي 5 ميليون ريالي 14160 مرکزي
730 علي اصغر اميدي نقدي 5 ميليون ريالي 14030 مرکزي
731 غلامعلي شعباني نقدي 5 ميليون ريالي 14090 مرکزي
732 هاجر قريشي نقدي 5 ميليون ريالي 23510 هرمزگان
733 محمد دريا نقدي 5 ميليون ريالي 23050 هرمزگان
734 زهراالسادات هاشمي نقدي 5 ميليون ريالي 23050 هرمزگان
735 احمد رحماني نقدي 5 ميليون ريالي 23460 هرمزگان
736 يونس پوربهداد نقدي 5 ميليون ريالي 23030 هرمزگان
737 مازيار احمدي نقدي 5 ميليون ريالي 23260 هرمزگان
738 صفدر دلخوش نقدي 5 ميليون ريالي 23140 هرمزگان
739 محمد تشه نقدي 5 ميليون ريالي 23260 هرمزگان
740 صغرا بشيرزاده هنگامي نقدي 5 ميليون ريالي 23290 هرمزگان
741 حميدرضا اسمعيلي نقدي 5 ميليون ريالي 23030 هرمزگان
742 مهديه شفيعي نقدي 5 ميليون ريالي 23460 هرمزگان
743 بهروز گردنده نقدي 5 ميليون ريالي 23170 هرمزگان
744 محمد محمدي نقدي 5 ميليون ريالي 23330 هرمزگان
745 مراد منصوري نقدي 5 ميليون ريالي 23380 هرمزگان
746 علي قرباني نقدي 5 ميليون ريالي 1010 هرمزگان
747 حميد سهيلي پور نقدي 5 ميليون ريالي 23090 هرمزگان
748 هاشم سيفائي اوزي نقدي 5 ميليون ريالي 23245 هرمزگان
749 احسان زائري نقدي 5 ميليون ريالي 23330 هرمزگان
750 علي رضا محمدي پسند نقدي 5 ميليون ريالي 24080 همدان
751 سعيد عباسي فرد نقدي 5 ميليون ريالي 24080 همدان
752 اسماعيل نوروزي براتي نقدي 5 ميليون ريالي 24210 همدان
753 حامد الوندي نقدي 5 ميليون ريالي 24240 همدان
754 علي شاملواحمدآبادي نقدي 5 ميليون ريالي 24330 همدان
755 يداله ابراهيمي پورفر نقدي 5 ميليون ريالي 24400 همدان
756 سيدعلي حسيني نقدي 5 ميليون ريالي 24010 همدان
757 احمد بالائي نقدي 5 ميليون ريالي 24180 همدان
758 محمدرضا عقبي نقدي 5 ميليون ريالي 24190 همدان
759 رضا قليچلو نقدي 5 ميليون ريالي 24400 همدان
760 دانيال قصابيان نقدي 5 ميليون ريالي 24080 همدان
761 نقي برزگر نقدي 5 ميليون ريالي 24180 همدان
762 حميد ذوالفي نقدي 5 ميليون ريالي 24050 همدان
763 علي حسيني نقدي 5 ميليون ريالي 24190 همدان
764 نرگس لطفعليان نقدي 5 ميليون ريالي 24330 همدان
765 مريم سادات طباطبائي نقدي 5 ميليون ريالي 20170 يزد
766 محمدعلي جعفري پورده آبادي نقدي 5 ميليون ريالي 20270 يزد
767 محمدحسن دهقانپورفراشاه نقدي 5 ميليون ريالي 20300 يزد
768 حسين قانعي اردكاني نقدي 5 ميليون ريالي 20200 يزد
769 محمد جم نيا نقدي 5 ميليون ريالي 20170 يزد
770 حسين دهقاني سانيجي نقدي 5 ميليون ريالي 20300 يزد
771 محمد حاجي  غلام  سريزدي نقدي 5 ميليون ريالي 20030 يزد
772 هما اظهري نقدي 5 ميليون ريالي 20270 يزد
773 احمد زارع شاهي نقدي 5 ميليون ريالي 20200 يزد
774 كاظم سلطاني دربيدي نقدي 5 ميليون ريالي 20130 يزد
775 محمدجابر صادقيان نقدي 5 ميليون ريالي 20000 يزد
776 علي اكبر لجه نقدي 5 ميليون ريالي 20340 يزد
777 سيدرسول پارسائيان نقدي 5 ميليون ريالي 20340 يزد
778 محدثه زارع ده آبادي نقدي 5 ميليون ريالي 20270 يزد
779 علي رحيمي پناه نقدي 5 ميليون ريالي 20040 يزد
780 اعظم ابهت نقدي 5 ميليون ريالي 20030 يزد
781 آراد فاتح نقدي 5 ميليون ريالي 20110 يزد
782 سعيد رضائي نقدي 5 ميليون ريالي 20150 يزد
783 عبدالله صادقيان نقدي 5 ميليون ريالي 20150 يزد
784 سيدعلي حسيني حسين آباد نقدي 5 ميليون ريالي 20380 يزد
785 ايمان كياست فر نقدي 5 ميليون ريالي 20000 يزد


آخرین اخبار

{{ item.Title }}

{{ item.Title }}

{{ item.UpdateDateTime.DisplayDateTime }}

بیشتر بخوانید