پیام مدیرعامل

در تمام این سال ها تلاش آن بوده تا همه باهم، در راستای بهتر شدن و بهبود در صنعت پرداخت از جایگاه این شرکت به عنوان یکی از اولین شرکت های ارائه کننده خدمات پرداخت صیانت کنند.

همیشه می خواستیم تا با تکیه‌بر تفکر جدید، ایجاد تحول در برخی استراتژی ها و تقویت سرمایه های انسانی در مسیر بهبود برند گام برداشته و بتوانیم خود را هر چه بیشتر به برترین های صنعت پرداخت نزدیک کنیم.

بارها گفته ام و بازهم تکرار می کنم که ما تمام دستاوردها را مدیون گنجینه های ارزشی سرمایه های انسانی خود و مردمی هستیم که در مدت فعالیت ایران کیش به ما اعتماد کردند و جزئی از خانواده ما شدند.

اما تلاش برای تداوم رشد و رسیدن به سرآمدی و کشف و پاسخگویی به نیازهای مردم خوبمان در صنعت پرداخت ، همچنان یکی از اولویت های ما خواهد بود و بی تردید کماکان با حمایت مشتریان، سهامداران، شرکاو سرمایه های انسانی و شما مردم عزیز است که می توانیم در مسیر پیشرفت و خدمت دراین جایگاه گام برداریم.

رسیدن ‌به وسیع ترین شبکه ابزار پرداخت، بهترین محصولات و ارائه سریعترین خدمات آرمان همیشگی ماست. افزایش بهره وری و ارتقا سهم بازار و وفادار سازی مشتریان را هرگز فراموش نخواهیم کرد. اما مطمئنا این مهم و خواست ها به سادگی به دست نمیایند مگر با همبستگی و تلاش مضاعف.

سال 99 را در ایران کیش با یک شعار کلید زدیم شعار سفر به برتری، سفری که در آن پایانی نیست اما در آن ذوق و شوق همیشگی رسیدن به قله های پیشرفت و اهداف بزرگ دیده می شود و این خود می تواند بهترین کمک به مسیر بالندگی ایران کیش باشد و خدای را سپاس که شعار سفر به برتری ایران کیش در حالی مطرح شد که امسال، سال جهش تولید نامگذاری شده است و این انگیزه ما را برای حرکت به تعالی بیش از گذشته می کند.

امید که همه ما با اتکا به ظرفیت های والا و توانمندی های خود و بهبود نقصان ها و ضعف ها، رویاهای بزرگ امروزمان را به تحقق رسانده و در سال های بعد از آن با عنوان خاطرات شیرین یاد کنیم .

پیمان منعم طبری