خدمات فنی و سخت افزاری قابل ارائه توسط واحد مستقل نگهداری و تعمیرات شرکت کارت اعتباری ایران کیش

1         تولید

1.1    ماژول

1.1.1      GPRS Module 900/1800 MHz

1.1.2      Converter PSTN TO RJ45

1.1.3      Converter AMP 3000-OA TO Hypercom T4XX

1.2    ملزومات جانبی

1.2.1      Switching Power Supply Multi Voltage (36 W)

1.2.2      Swintching Power Supply (5 V – 2A)

1.2.3      Power Bank For P.O.S

1.2.4      Quick Charge Of POS Battery

1.3    ابزار تست لوازم جانبی POS

1.3.1      تستر انواع کابل های ارتباطی

1.3.2      تستر انواع آداپتور

1.3.3      تستر انواع باطری های قابل شارژ

1.4    کابل های ارتباطی

1.4.1      انواع کابل دانلود RS-232 پایانه های فروش

1.4.2      انواع کابل های دانلود Back To Back پایانه های فروش

1.4.3      کابل شبکه

1.4.4      سیم تلفن

2         پشتیبانی و تعمیرات

2.1    تعمیرات پایانه های فروش

2.1.1      AMP

2.1.1.1      2 Series

2.1.1.2      3 Series

2.1.1.3      5 Series

2.1.1.4      7 Series

2.1.1.5      9 Series

2.1.2      Hypercom

2.1.2.1       T2100

2.1.2.2       T4210

2.1.2.3       T4205

2.1.2.4       T4220

2.1.2.5       M4230

2.1.3      Spire

2.1.3.1       SPC50

2.1.3.2       T4205

2.1.3.3       T4220

2.1.3.4       M4230

2.1.4      Ingenico

2.1.4.1       Ingenico 5100

2.1.5      VeriFone

2.1.5.1       VX-520

2.1.5.2       VX-675

2.1.6      Bitel

2.1.6.1       3100

2.1.6.2       5100 IC Series

2.1.6.3       5100 Flex Series

2.1.7      Castles

2.1.7.1       7 Series (Vega 7000)

2.1.7.2       5 Series

2.1.8      Magic 3

2.1.8.1       X-5

2.1.8.2       X-8

2.1.9      Pax

2.1.9.1       S80

2.1.9.2       S800

2.1.9.3       D210