PC POS چيست

هم‌اکنون امکان تبادل اطلاعات بین پایانه فروش و نرم‌افزارها (هم‌چون نرم‌افزار حسابداری و خرید فروشگاهی و ...) بوجود آمده است، بدین منظور با اضافه کردن پارامتری در نرم‌افزار جامع هر سازمان، امکان ارسال اطلاعاتی از سوی نرم‌افزار به پایانه، همچون قیمت فاکتور و ... و بالعکس از پایانه به نرم‌افزار همچون تایید یا عدم تایید پرداخت، تاریخ و ساعت پرداخت و شماره کارت وجود خواهد داشت. به‌طور مثال پس از خرید از یک فروشگاه مواد غذایی، مجموع قیمت فاکتور پس از محاسبه توسط نرم‌افزار به پایانه ارسال شده و دارنده کارت پس از کشیدن کارت خود، تنها رمز را وارد نموده و نیازی به وارد کردن مبلغ نيست. از سوی دیگر، پس از انجام عملیات خرید توسط پایانه، با ارسال پیغام تایید به نرمافزار، فاکتور به‌طور خودکار صادر می‌شود. با این پروسه، خطای انسانی ناشی از ورود اشتباه قیمت (مخصوصا در مواردی‌که مبلغ خرد يا بالا باشد) از بین می‌رود و همچنین سرعت انجام تراکنش افزایش می‌یابد. با اين اتصال، اطلاعات مورد نیاز در پایگاه‌های داده نرم‌افزار ثبت و قابلیت تحلیل و آنالیز می‌یابد.

كاربرد

  •  فروشگاه‌هايي كه داراي صندوق‌هاي متعدد جهت دريافت وجوه هستند
  •  فروشگاه‌هايي كه براي فروش کالا/ خدمات، توسط نرم‌افزار حسابداري اقدام به صدور فاكتور مي‌كنند
  •  فروشگاه‌هايي كه اجناس آنها داراي قيمت‌هاي غير رند است
  •  مراكزي كه درصدهاي مختلف تخفيف را روي فاكتورهاي مشتريان اعمال مي‌كنند

 

ويژگي‌ها

  •  از بين رفتن امكان وقوع اشتباه در هنگام وارد كردن مبلغ توسط اپراتور يا مشتري
  •  انطباق كامل با نيازهاي دارندگان حساب‌هاي دولتي به‌دليل عدم امكان وقوع خطا
  •  امكان گزارشگيري و اطمينان از صحت تراكنش‌هاي انجام شده از طريق پايانه‌هاي فروش يا نرم‌افزارهاي حسابداري/فروش
  •  ارايه كد پيگيري روي رسيد POS بعد از انجام تراكنش موفق

 

مدارك مورد نياز

 

چنانچه برای اولین بار خواهان دریافت دستگاه كارتخوان هستید ارائه مدارک ذیل الزامی است:

 الف) تکمیل قرارداد PC POS و تعیین نوع درخواست: تک پذیرنده / چند پذیرنده

- در صورت درخواست حالت تک پذیرنده، یک شماره حساب بانک جهت پرداخت بر روی دستگاه كارتخوان (POS) تعریف می شود.

- در صورت درخواست حالت چند پذیرنده (Multi Merchant) امکان تعریف 1 تا 8 شماره حساب متفاوت بر روی دستگاه كارتخوان وجود دارد.

ب) در صورت وجود حساب مشترک، ارايه کپی شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو) کلیه شرکاء، الزامی است.

اشخاص حقوقی:

الف) تصویر شناسنامه صاحبان امضاء (اوراق تعهدآور بانکی یا سفته و ...) و کارت ملی

ب) اساسنامه

ج) کپی آخرین تغییرات روزنامه رسمی

 اشخاص حقیقی:

الف) مجوز فعالیت / کپی اجاره نامه یا سند مالکیت یا گواهی بانک

ب) تصویر شناسنامه صاحب مجوز و کارت ملی (پشت و رو)

ج) شماره حساب

د) امضای 4 برگ قرارداد شرکت