امكان تعريف 1 تا 8 شماره حساب در يك بانك بر روي يك پايانه فروش يا همان CMM است كه پذيرنده را قادر مي‌سازد با دسته‌بندي محصولات/خدمات، وجوه حاصل از فروش هريك را به شماره حساب دلخواه در بانك خود واريز كند.

  • كاربرد

- مراكز داراي فعاليت‌هاي گوناگون در يك واحد صنفي

- مراكز و فروشگاه‌هايي كه تمايل دارند مبلغ فروش هر دسته از محصولات/خدمات خود را تفكيك كنند

  • ويژگيها

- راحتي و رفاه بيشتر در دريافت و عمليات حسابداري وجوه

- امكان تجميع پايانه‌هاي فروش در مراكز خاص

- امكان ارايه تخفيف