با استفاده از این طرح پذيرنده مي‌تواند وجه هر تراکنش را در حداکثر 8 حساب به انواع روش‌های درصدی، مبلغ متغیر و مبلغ ثابت توزيع كند. به عبارت دیگر برای واریز چندین وجه به چندین حساب مختلف فقط یک بار بر روی پایانه فروش کارت کشیده می‌شود. این امکان مناسب سازمان‌هایی است که مبالغ دریافتی از مشتریان خود را به حساب‌های مختلف واریز می‌کنند. به‌طور مثال سازمان بنادر و کشتیرانی در اسکله شهید رجایی هم‌اکنون از این امکان موجود در پایانه‌های فروش شرکت ایران‌کیش استفاده می‌كند.