در این طرح، امکان ارایه تخفیف به کارت‌های خاص (دارای کد محصول بانکی) و حتی کلیه انواع کارت‌های عضو شتاب در زمان انجام تراکنش بر روی پایانه‌های خاص، با درصدهای از پیش تعیین شده، در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. با استفاده از این امکان موسسات، انجمن‌ها و باشگاه‌ها می‌توانند با اعمال نسبت‌های متفاوت تخفیف در فروشگاه‌ها و مراکز عضو طرح، به کارکنان خود سرویس‌دهی نموده یا اقدام به جذب اعضاي جدید كنند. درصدهای تخفیف اعمال شده بر روی پایانه‌های فروش عضو طرح غیرقابل تغییر بوده و آرامش خاطر مجریان طرح را نسبت به اجرای دقیق روش‌های مورد نظرشان در پی خواهد داشت.