کارتی است که توسط موسسات و باشگاه‌ها با مبالغ خاص شارژ و جهت استفاده کارکنان یا اعضاي یک موسسه در اماکن یا فروشگاه‌های خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این طرح می‌توان بر روی پایانه‌های فروش عضو طرح، سرویس بن‌کارت را فعال نمود. هم‌اکنون بن‌کارت‌های ویژه خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر روی پایانه‌های منصوبه شرکت ایران‌کیش در کتابفروشی‌های خاص قابل استفاده است.