• مشتری وفادار، راز ماندگاري

امروزه بسیاری از شرکتها مبالغ زیادی را برای برقراري رابطه با مشتریان خود خرج میکنند. بازاریابی یک به یک، مدیریت روابط و ارتباط رو به افزایش با مشتری، برخی از استراتژهایی هستند که شرکتها به منظور جذب و حفظ مشتریان، از آنها استفاده میکنند.

رویکرد دیگر عبارت است از جذب مشتریان و ایجاد وفاداری در آنها به وسیله فراهم کردن ارزشهایی فراتر از ارزشهای ذاتی کالا یا خدماتی که به آنها عرضه میشود که معمولا به آن برنامههای ایجاد وفاداری از طریق ایجاد ارزش افزوده اطلاق میشود و امروزه جزء اصول اولیه هر کسب و کار موفق است. اين شركت پيادهسازي طرحهاي وفاداري مختلفي را در رزومه كاري خود دارد.

  • هدف

هر کسب و کاری ميبايستي مشتریان خود را برای مدت طولانی حفظ کند تا با صرف هزینههای کمتر، دریافت بیشتری از آنها داشته باشد و از این هزینه برای جذب مشتریان جدید استفاده كند و از همه مهمتر رابطهاي برد ـ برد بين خود و مشتريان ايجاد نمايد.

  • اهم فعالیتها

- بررسی و مطالعه عملكرد و نظرات مشتریان به منظور شناخت و آگاهی هر چه بیشتر رفتار آنان

- تفکیک مشتریان به گروههای مختلف و ارايه دستورالعمل رفتار متناسب با هر گروه

- تهیه و توزیع کارتهای وفاداري برای برخی از مشتريان

- تهیه و توزیع پاداش در قالب کارتهای هدیه و ... به برخی از مشتریان به منظور حرکت دادن آنان در مسیر مورد نظر

- طراحی و پیادهسازی طرحهای تخفیف مبتني بر كارت، تخفيف مبتني بر پایانه فروش و تخفیف مبتني بر سوئیچ برای برخی از مشتریان صنوف

- ارايه تسهیلات بهتر برای مشتریان خواهان خرید بیشتر

- ارايه مكانيزمهاي تشويقي براي مشتريان ويژه