جشنواره بزرگ بانک تجارت ویژه اصناف

جشنواره بزرگ بانک تجارت ویژه اصناف

بانک تجارت با هدف توسعه تعامل و ارج نهادن به مشتریان اصناف، نسبت به برگزاری جشنواره ویژه اصناف اقدام می‌نماید، و به پاس وفاداری این بخش از مشتریان، جوایز ارزنده‌ای اهدا می‌نماید.