متن اطلاعیه

لیست فروشگاه های ارائه دهنده خدمات یارانه الکترونیکی

زمان درج: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ [۱۶:۴۹:۱۷] - زمان ويرايش: ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ [۱۳:۳۹:۳۵] - بازديد: ۳,۴۲۷ردیف بانک شماره پایانه نام فروشگاه نام پذیرنده شماره موبایل شماره تلفن آدرس
1 تجارت 05491925 مرغ عقيل کاظم که بادرودي 09125098433 02176442659 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، تختي، ميدان راه آهن، خيابان شهيد هدايت اله ملاجعفري
2 تجارت 05492513 دهکده بهادر  علي اکبرخاني 09129684827 02176446139 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، تختي، خيابان شهيد فردين عمرانيان، خيابان پاسداران
3 تجارت 05489495 سوپرمارکت وليعصر حسن خليل ارجمندي 09126350337 02176413280 فيروزکوه روستاي ارجمند خيابان امام خميني روبه روي بخشداري
4 تجارت 05489531 پروتيين پارسا عارف مهائي 09199345839 02176447099 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، پاسداران، جاده قائم شهر، کوچه عدالت
5 تجارت 05489525 سوپرمارکت وليعصر علي محمد خليل ارجمندي 09194208360 02176413726 فيروزکوه شهر ارجمند خيابان وليعصر نبش خيابان دو تن
6 تجارت 05492926 سوپرمارکت نيکان حسين کمندي 09127638447 02176447207 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، شهرک وليعصر، خيابان محيط زيست، خيابان ترمينال
7 تجارت 05489882 سوپر مارکت داريوش داريوش سير 09361458491 02176441217 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، روستاي کتالان، خيابان مسجد، خيابان مخابرات
8 تجارت 05491604 سوپر مارکت فرهنگ مهران اسفندياري 09022693616 02176400182 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، پشته، خيابان وليعصر، خيابان شهيد هاشمي نژاد
9 تجارت 05492869 مرغ فروشي مهران مهران مهرپور 09121330074 02176447950 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، مسجدسي، کوچه مقداد ، خيابان پاسداران
10 تجارت 05493294 سوپرمارکت رستمي محمد رستمي 09028457192 02176403516 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، مسجدسي، ميدان امام خميني (ره)، خيابان پاسداران
11 تجارت 05491950 خواروبار حسام مهديه ايلکا 09905337179 02176443933 فيروزکوه ميدان معلم ابتداي خيابان راه آهن
12 تجارت 05489512 سوپرمارکت مولايي احمد مولايي 09916719272 02176400251 فيروزکوه نبش ميدان امام رضا جنب چلو جوجه برادران کلبادي
13 تجارت 05492867 لبنياتي جليل خاني راحله جليل خاني 09128155586 02176445515 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، بلوار بسيج، خيابان حرم ، بلوار بسيج، 
14 تجارت 05491288 سوپر آساک مهدي خدايي مقدم 09115787686 02176400000 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، شهرک وليعصر، خيابان شهيد شعبان اسفنديار، کوچه فرهنگ
15 تجارت 05492464 نورالرضا حميد نيک پناه 09126334180 02176444070 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، تختي، خيابان پاسداران، ميدان معلم، 
16 تجارت 05490353 فروشگاه گل گندم مهدي عرب 09126954181 02176449686 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، روستاي نام آور، خيابان اصلي، خيابان مخابرات
17 تجارت 05489522 سوپرباران علي اصغر شجاع 09194793142 02176448633 فيروزکوه 45 متري رو به روي بام پوش کياني پلاک 1184
18 تجارت 05489553 توت فرنگي کامبيز خليل ارجمندي 09126142632 02176446574 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، مسجدسي، ميدان امام خميني (ره)، خيابان پاسداران
19 تجارت 05489504 سوپربلوط اسمعيل سميعي 09054298257 02176400709 فيروزکوه مرکزشهرروبه روي کافه تيلا
20 تجارت 05493433 سوپرپروتئين هيراد عرفان محموري 09380105438 02176447336 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، پشته، ميدان امام خميني (ره)، خيابان جاده قديم
21 تجارت 05489509 فروشگاه وليعصر غلامعلي صادقي 09121016586 02176447270 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، تختي، ميدان معلم، خيابان پاسداران،
22 تجارت 05491268 سوپر مارکت حسيني سيد علي حسيني نيا 09126460556 02176439215 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، روستاي حصاربن، خيابان اصلي، کوچه اصلي حصاربن، 
23 تجارت 05485694 مارکت آلما بهروز کليچ 09196228749 02176446870 فيروزکوه/ميدان سپاه / جنب رستوران نسيم
24 تجارت 05491942 مشتري مارکت علي اكبر اسفنديار 09127974547 02176451705 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، پشته، خيابان امام خميني (ره)، خيابان شهيد فرامرز فاميلي(? دي)، ساختمان خاتم الانبياء، طبقه همکف
25 تجارت 05489510 سوپر مارکت شاه جهان ليلي نوروزي 09192979475 02176402900 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، جاده قديم، ميدان امام خميني (ره)، خيابان امام خميني (ره
26 تجارت 05491943 سوپرمارکت حسن زاده احمد  حسن زاده 09113256697 02176443924 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، مسجدسي، ميدان امام خميني (ره)، خيابان پاسداران،
27 تجارت 05491250 فروشگاه عرب آرمين عرب بوربور 09388261545 02176401791 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، اميرمحله، خيابان پاسداران، کوچه شهيد عباس اسفندياري
28 تجارت 05489519 فروشگاه قائم جمال اسفندياري 09124767519 02176432237 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش ارجمند، روستاي لزور، لزور، کوچه ياس ?، کوچه بي نام  طبقه همکف
29 تجارت 05492528 سوپرمارکت ميلاد ميلاد پازکي 09124096587 02176447363 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، اميرمحله، ميدان امام خميني (ره)، خيابان پاسداران،
30 تجارت 05492876 سوپرمارکت پارسايي ميترا پارسايي 09032800310 02176400275 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، روستاي شهرک صنعتي اميريه، اميريه، خيابان امام رضا، جاده قائم شهر،
31 تجارت 05490771 برگ سبز مجيد ساداتي 09127221539 02176444650 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، شهرک وليعصر، خيابان شهيد برادران حسيني، کوچه پرواز  ساختمان سفير سبز 
32 تجارت 05491957 پروتين خادم ذبيح اله خادمي 09124706316 02176446173 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، مسجدسي، ميدان معلم، خيابان پاسداران، پ، طبقه همکف
33 تجارت 05491960 سوپرمارکت حسيني علي حسيني 09125997005 02176446525 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، شهرک وليعصر، ميدان ايثار جنب مسجد
34 تجارت 05492482 فروشگاه حسيني سيدرمضان حسيني 09127755953 02176442644 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، مسجدسي، خيابان پاسداران، ميدان معلم،
35 تجارت 05489517 هايپر مارکت ميرزايي محسن ميرزايي 09127196902 02176443804 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، خيابان 45 متري پايينتر از ترمينال روبروي مخابرات
36 تجارت 05493103 سوپر مارکت ترانزيت اسمعيل معصومي گرجي 09122715832 02176443147 فيروزکوه دور ميدان سپاه
37 تجارت 05489518 سوپر مارکت جوان مهدي اسفنديار 09120235349 02176432393  بخش فيروزکوه، کوچه لاله، پلاک 23 طبقه همکف، طبقه همکف
38 تجارت 05492510 سوپردلوين سميه سهرابي 09378328016 02176401759 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، شهرک کوهسار، خيابان کوهستان، کوچه کوهستان ساختمان بادله، طبقه همکف
39 تجارت 05495030 فروشگاه محمد روح اله اسفنديار 09193055487 02176446797 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، شهرک وليعصر، خيابان چهارم شرقي، خيابان شهيد برادران حسيني
40 تجارت 05491956 لبنيات امير سيده فاطمه کيا 09052795197 02176403169 خيابان پاسداران روبروي امام زاده اسماعيل
41 تجارت 05484958 سوپرمارکت محمد حميرا سير 09124036769 02176445418 استان تهران، شهرستان فيروزکوه ميدان سپاه جاده قديم مازندران نارنجسنان شش سوپر محمد
42 تجارت 05489552 خواروبار سبحان ابراهيم فخرآور 09125098426 02176445967 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، پشت آسياب، خيابان تختي، کوچه شهيد شعبانعلي احمدي
43 تجارت 05492770 سوپرتک بهار مهدي اسفنديار 09127756175 02176445718 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، پشته، خيابان محيط زيست، خيابان امام خميني (ره)، 
44 تجارت 05492758 لاله کوه خليل اسفندياري 09127965091 02176446709 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، روستاي شهرک صنعتي اميريه، اميريه، جاده قائم شهر، خيابان مسجد
45 تجارت 05489533 سوپر کاج زهرا يوسفيان 09191362889 02176400324 خيابان 45 متری بالاتر از،ساختمان مخابرات
46 تجارت 05491953 سوپر آريانا بدري  ايلکاء 09199201928 02176445842 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، شهرک کوهسار، خيابان اصلي شهرک کوهسار، کوچه بي نام
47 تجارت 05492873 سوپرمارکت مهدي فيروزه اقراري 09127756185 02176440142 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، پاسداران، ميدان امام خميني (ره)، جاده قائم شهر،
48 تجارت 05489529 فرشگاه 15 خرداد يعقوب اميني 09122715852 02176442973 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، مسجدسي، خيابان پاسداران، خيابان پانزده خرداد 
49 تجارت 05490956 سوپرآکو عيسي آکو 09194039963 02176432514 فيروزکوخ روستاي ارجمند
50 تجارت 05489498 سوپرمارکت شهاب محمد جواد اسفنديار 09120638434 02176402538 فيروزکوه شهرک کوهسار روبه روي کوهستان 6
51 تجارت 05489897 فروشگاه رمضاني عليرضا رمضاني 09120151763 02176401851 استان تهران، شهرستان دماوند، بخش رودهن، شهر رودهن، (رودهن)، کوچه جانبازان، بلوار امام خميني، 
52 تجارت 05489500 سوپرمارکت سير موسي سير 09193220974 02176445868 فيروزکوه45 متري به سمت شمال جنب رستوران شقايق 
53 تجارت 05493286 سوپرمارکت امير فريده کيه بادرودي 09302923468 02176407218 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، پشته، خيابان امام خميني (ره)، خيابان شهيد وحيد کياني
54 تجارت 05491945 پونه محسن توحيدلو 09194794630 02176445163 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، تختي، کوچه بي نام، خيابان شهيد منصور اسفنجي، 
55 تجارت 05489542 خواروبار فروشي زين الدين حسين اسفنديار 09101890878 02176432723 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش ارجمند، روستاي لزور، لزور، کوچه لاله ،
56 تجارت 05492476 فروشگاه عدل محمود درويش متولي 09123024827 02176401217 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، بلوار بسيج، ميدان امام خميني (ره)، خيابان پاسداران، جنب امامزاده اسماعيل
57 تجارت 05489545 سوپر مارکت ايران زمين سجاد متو 09115516686 02176413713 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش ارجمند، شهر ارجمند، ارجمند، ميدان شهدا، خيابان وليعصر
58 تجارت 05489530 سوپر مارکت قائم تيمور خليل ارجمندي 09127930335 02176413860 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش ارجمند، شهر ارجمند، ارجمند، ميدان شهدا، خيابان وليعصر
59 تجارت 05489508 سوپر آريا عباس جعفري 09122124295 02176445573 خيابان 45متري بعد از ترمينال
60 تجارت 05497765 فروشگاه وليعصر غلامعلی صادقی 09121016586 02176447270 استان تهران، شهرستان فيروزکوه، بخش مرکزي، شهر فيروزکوه، تختي، ميدان معلم، خيابان پاسداران


آخرین اطلاعیه‌ها

{{ item.Title }}

{{ item.Title }}

{{ item.UpdateDateTime.DisplayDateTime }}

بیشتر بخوانید