اپلیکیشن پات

نسخه ios

بعد از نصب، قبل از اجرا،در دستگاه خود به بخش تنظیمات، عمومی، پروفایل بروید ودستورالعمل زیر را انجام دهید

Settings->General->Device Management->Milano innova sys .SRL->trust

دانلود