متن خبر

تمدید گواهینامه ها ی ISO/IEC20000-1وISO/IEC27001ایران کیش

زمان درج: ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ [۰۸:۳۳:۵۲] - زمان ويرايش: ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ [۰۹:۴۸:۳۰] - بازديد: ۱,۰۷۹

گواهینامه ISO/IEC20000-1وISO/IEC27001شرکت کارت اعتباری ایران کیش برای سومین سال پیاپی تمدید شد.

شرکت کارت اعتباری ایران کیش که درسال ۱۳۹۳ به عنوان اولین شرکت فعال درحوزه بانک وپرداخت درکشورموفق به پیاده‌سازی یکپارچه واخذهمزمان گواهینامه‌های سیستم مدیریت خدمات فناوری ا طلاعات مبتنی براستانداردISO/IEC20000-1وسیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی براستانداردISO/IEC27001شده بود، توانست برای یکسال دیگراعتبارگواهینامه‌های خودراتمدیدکند.

این دومین ممیزی مراقبتی درزمینه اطمینان ازنگهداری وبهبودمستمراین سیستم‌هادرشرکت کارت اعتباری ایران کیش است و با تایید ممیزی شرکتNISCertبا نمایندگی مرجع صدورگواهینامهTCert،یکسال دیگراین گواهینامه تمدیدشد. به این ترتیب شرکت کارت اعتباری ایران کیش وارد سومین سال ازپیاده‌سازی استانداردهایISO/IEC20000-1 و ISO/IEC27001 شده است.

گفتنی است در دومین سال تمدید این گواهینامه، زیر ساخت های مناسب مرکز داده به عنوان یکی از نقاط قوت و بهبود این شرکت ارزیابی شده است.

مدت اعتبار استانداردهای ISO/IEC20000-1 و ISO/IEC27001سه ساله است و باپایان این دوره، شرکت کارت اعتباری ایران کیش باردیگر برای در یافت این گواهینامه‌ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

ازسه سال پیش کارپیاده‌سازی فرایندهاومباحث فنی اخذ همزمان این دواستاندارددرشرکت ایران کیش کلیدخورد. تلاش برای اخذگواهینامه‌های این دواستانداردایزویکسال ونیم به طول انجامیدوشرکت کارت اعتباری ایران کیش به‌عنوان اولین شرکت PSP موفق به اخذهمزمان هردوگواهینامه مذکورشد. هم اکنون این گواهینامه 3 ساله برای یک سال دیگر در این شرکت تمدید شده است.آخرین اخبار

{{ item.Title }}

{{ item.Title }}

{{ item.UpdateDateTime.DisplayDateTime }}

بیشتر بخوانید